Nawigacja
Opłaty
Napisane przez  Andrzej Kalisz Andrzej Kalisz Napisane przezdnia  29-09-2016 10:21 29-09-2016 10:21 1518  czytań 1518 czytań
printer

Abonamenty miesięczne (obowiązują w ramach miesiąca kalendarzowego):

Yiquan - 120 zł - uprawnia do uczestnictwa w zajęciach Yiquan, odpowiednio do poziomu zaawansowania, do 3 razy w tygodniu,

Tai Chi - 120 zł - uprawnia do uczestnictwa w zajęciach Tai Chi, odpowiednio do poziomu zaawansowania, 2 razy w tygodniu,

Qiqong - 90 zł - uprawnia do uczestnictwa w zajęciach Qigong, 1 raz w tygodniu (do czerwca 2017 - 2 razy w tygodniu),

Open - 150 zł - uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach odpowiednich dla poziomu zaawansowania danej osoby,

Pojedyncze wejście - 30 zł - dla osób, które nie wykupiły abonamentu miesięcznego (nie dotyczy osoby, która korzysta z możliwości próbnego skorzystania z danego rodzaju zajęć po raz pierwszy).

Dodatkowe szkolenia weekendowe podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub przysługuje rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Istnieje też możliwość organizacji zajęć indywidualnych poza normalnymi godzinami zajęć. Opłata za lekcje umówione indywidualne wynosi 60 zł za godzinę od osoby. W przypadku lekcji odbywających się w godzinach, które nie sąsiadują z godzinami normalnych zajęć, wymagane jest opłacenie min. 2 godzin jednorazowo.

Opłaty za karnety należy wnosić gotówką na pierwszych zajęciach w których uczestniczy się w danym miesiącu lub przed tymi zajęciami w przypadku płatności przelewem (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by zapoznać się z ofertą). Wpłaty potwierdzane są paragonem fiskalnym. Prosimy o zachowanie paragonu, jako poświadczenia wpłaty.

Numer konta: 90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy: AKADEMIA YIQUAN ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa

Tytuł płatności: Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Zgłoszenia i dodatkowe informacje -> ...